- Winterstille -

                          Een schilderstuk van fijnzinnige tristesse...                            A painting of subtle sadness...

Voorstellingsconcerten

Na lang wachetn kunnen we eindelijk onze plaat 'Puin van dromen' live voorstellen. We doen een officiële cd-voorstelling op 12 november in De Krop in Kampenhout, en we treden ook op als opener van het Porta Nigra-festival op 13 november in Aarschot. Meer info onder concerten.

Clip 'Und sie tanzten'

Een van de nummers die het best onthaald wordt uit het debuutalbum 'Puin van Dromen' van Winterstille, is zeker en vast 'Und sie tanzten'. Dit Duitstalige nummer bezit een zeer hoge nostalgische goth factor en zal velen bekoren. Tekstueel zitten er enkele knipogen in naar enkele pioniers binnen het goth genre (zoals Goethes Erben), muzikaal leunt het dicht aan bij het oudere werk van Lacrimosa.

Om tekst en muziek kracht bij te zetten werd een stijlvolle clip opgenomen in samenwerking met Frix Frox. Hiervoor werden twee locaties aangedaan. Enerzijds de oude, verlaten steenbakkerij in Boom en anderzijds de Sint-Stefanuskerk van Nederokkerzeel, waar het authentiek Wauters orgel (begin 18de eeuw) een prominente rol in speelt. Aan u om het te ontdekken.

Concerts

After waiting for a long time, we finally can present our album 'Puin van dromen' in a live setting. We will do an official presentation on November 12th at De Krop in Kampenhout, and we will open for the Porta Nigra-festival in Aarschot on November 13th. Yu find all the information in concerts.

Video 'Und sie tanzten'

'Und sie tanzten' is an homage to the heroes of our youth. It is one of the highlights of the new album 'Puin van Dromen' (Debris Of Dreams) from Winterstille, which was very well received. There are lyrical references to German bands of the early nineties as Goethes Erben, while the music is leaning close to the early Lacrimosa sound. Thus, it has a high goth nostalgy factor. 

To give the music and the lyrics extra strength, we made this clip together with Frix Frox productions. We recorded on two locations. On the one hand an old brickyard in Boom, and on the other hand the Saint-Stefanus Church in Nederokkerzeel, where an old Wauters organ from the beginning of the 18th century has a prominent place. It's up to you to discover it.

Debuut 'Puin van dromen'

De debuut-cd van Winterstille - 'Puin van dromen' - is op vrijdag 6 november uitgekomen. De plaat bevat tien nummers in niet minder dan vier talen en breed georkestreerd met blazersensemble. Bestel de cd nu. Lees er alles over onder discografie.

Video 'Drink nog een glas'

Winterstille maakte een video voor 'Drink nog een glas' in samenwerking met Frix Frox Productions.

Debut 'Puin van dromen'

The debut-CD of Winterstille - 'Puin van dromen' - was released on friday the sixth of November. It contains ten songs in no less than four languages, which are broadly orchestrated with a wind ensemble. Order the CD now. You can find all the information under 'discografie'.

Video 'Drink nog een glas'

Winterstille made a video for 'Drink nog een glas' in collaboration with Frix Frox Productions.